Günümüzde, ülkemizde ve dünyada kullanılabilr su rezervlerinin tükenmekte olduğu ve yakın gelecekte öngörülen su sıkıntılarının yaşanması bilim adamları tarafından dile getirilmektedir. Son yıllarda kararsız yağan yağmurlar ve adeta asit yağmurları yağması, kuyu sularının daha derine çekilmesi bilim adamlarının tezlerini doğrulamaktadır.

KATALİZÖR DESTEKLİ MOLEKÜLER GAZ AYRIŞTIRMALI İÇİLEBİLİR SU ARITMA SİSTEMİ, Frekans teknolojisi ile sentezlenen ve katalizör ile her türlü suyun (deniz suyu, göl suyu, akar su, fabrika atığı, biyolojik atık suyu vb.) içilebilir suya dönüştürme tesisidir.Tesis ortalama 1000 Lt/saat ile 1000000Lt/saat kapasiteli olarak devreye alınabilir.

Günümüzde arıtma sistemleri yapılmakta ve içilebilir su üretimi sağlanmaktadır. Yanlız hali hazırda yapılan sistemler hem enerji tasarrufu hem de arıtılan sudan daha fazla bölümünü atık olarak dışarı atması, suyun arıtma maliyetlerini aşırı yükseltmektedir.

KATALİZÖR DESTEKLİ MOLEKÜLER GAZ AYRIŞTIRMALI İÇİLEBİLİR SU ARITMA SİSTEMİ, hali hazırda yapılan arıtma sistemlerinin kapladığı alandan oldukça düşük alan kaplar ve düşük enerji sarfiyatı, düşük maliyetli ve minimum atık su sarfiyatından dolayı ekonomik ve yapılan yatırımın minimum sürede geri kazanımını sağlamaktadır.

Etiketler : aritma, su, temiz, gelecek